I O projekcie

Chcemy, aby nasz Uniwersytet był coraz lepszym miejscem pracy dla wszystkich naukowców, naukowczyń i osób ich wspierających.

I Pierwsze uczone

Pierwsze absolwentki najlepszych europejskich uniwersytetów, pionierki wierzące w emancypacyjną moc nauki i rozumu – przetarły szlak kolejnym pokoleniom kobiet w nauce. Dlaczego tak niewiele o nich wiemy?

I Laboratorium Kobiet

Ogólnouniwersytecki cykl spotkań w formie warsztatowej, których celem jest diagnoza najważniejszych problemów i wyzwań związanych z pracą na uczelni w obszarze równego traktowania.

Idea

„Nasz projekt ma z jednej strony na celu przypomnienie naszych poprzedniczek, wybitnych uczonych i organizatorek nauki w UAM, z drugiej zaś skierowany jest na teraźniejszość oraz w przyszłość. Naszym celem jest nie tylko „pokazanie nas”, badaczek i dydaktyczek, lecz przede wszystkim spowodowanie, aby nasz Uniwersytet był coraz lepszym miejscem pracy dla wszystkich naukowców i osób ich wspierających administracyjnie. Chcemy chwalić się rozwiązaniami, które uznajemy za bardzo dobre oraz identyfikować i usprawniać te, które uznamy za wymagające ulepszenia. Chcemy wdrażać także nowe mechanizmy, sięgać po rozwiązania stosowane z powodzeniem w uczelniach europejskich i światowych oraz wypracować nasze własne poznańskie pomysły” .

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Aktualności

SALA LUDWIKI
Na mocy decyzji Senatu UAM oraz rektorki prof. Bogumiły Kaniewskiej 6 maja odbędzie się uroczyste nadanie sali nr XVIIw Collegium Minus imienia prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej....
czytaj dalej "SALA LUDWIKI"
Zostanę Noblistką. Kobiety w naukach ścisłych
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji naukowej z cyklu Laboratorium kobiet UAMpt. Zostanę Noblistką. Kobiety w naukach ścisłych. Konferencja odbyła się 7 listopada 2023, w Collegium Physicum, Kampus Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza...
czytaj dalej "Zostanę Noblistką. Kobiety w naukach ścisłych"
Laboratorium Kobiet 2022
Zespołu ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności w UAM oraz Zespołu projektu "Gdy Nauka jest Kobietą UAM" pod kierownictwem JM Rektorki prof. dr hab....
czytaj dalej "Laboratorium Kobiet 2022"