I O projekcie

Chcemy, aby nasz Uniwersytet był coraz lepszym miejscem pracy dla wszystkich naukowców, naukowczyń i osób ich wspierających.

I Pierwsze uczone

Pierwsze absolwentki najlepszych europejskich uniwersytetów, pionierki wierzące w emancypacyjną moc nauki i rozumu – przetarły szlak kolejnym pokoleniom kobiet w nauce. Dlaczego tak niewiele o nich wiemy?

I Laboratorium Kobiet

Ogólnouniwersytecki cykl spotkań w formie warsztatowej, których celem jest diagnoza najważniejszych problemów i wyzwań związanych z pracą na uczelni w obszarze równego traktowania.

Idea

„Nasz projekt ma z jednej strony na celu przypomnienie naszych poprzedniczek, wybitnych uczonych i organizatorek nauki w UAM, z drugiej zaś skierowany jest na teraźniejszość oraz w przyszłość. Naszym celem jest nie tylko „pokazanie nas”, badaczek i dydaktyczek, lecz przede wszystkim spowodowanie, aby nasz Uniwersytet był coraz lepszym miejscem pracy dla wszystkich naukowców i osób ich wspierających administracyjnie. Chcemy chwalić się rozwiązaniami, które uznajemy za bardzo dobre oraz identyfikować i usprawniać te, które uznamy za wymagające ulepszenia. Chcemy wdrażać także nowe mechanizmy, sięgać po rozwiązania stosowane z powodzeniem w uczelniach europejskich i światowych oraz wypracować nasze własne poznańskie pomysły” .

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Aktualności

Feminatywy. Żywy język w żywym społeczeństwie
Wykład prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak z Zakładu Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
czytaj dalej "Feminatywy. Żywy język w żywym społeczeństwie"
Gdy nauka jest kobietą w naukach ścisłych
"When science is a women" to projekt badawczy realizowany w ramach zespołu Gdy Nauka jest Kobietą. Autorką projektu jest prof. Grażyna Gajewska z Wydziału Filologii...
czytaj dalej "Gdy nauka jest kobietą w naukach ścisłych"
Bezpieczeństwo i równe traktowanie w UAM
„Monitoring warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania w UAM" to badanie skierowane do osób na stanowiskach naukowych i dydaktycznych. Cel, który chcemy osiągnąć to Uniwersytet,...
czytaj dalej "Bezpieczeństwo i równe traktowanie w UAM"