Laboratorium Kobiet 2018

Pierwsze ogólnouniwersyteckie Laboratorium Kobiet projektu „Gdy Nauka jest Kobietą” odbyło się 29 listopada 2018 roku.

Celem spotkania było omówienie następujących kwestii:

– diagnoza problemów i poszukiwanie rozwiązań nt. równego traktowania na UAM

– dyskusja na temat dobrych praktyk

– wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań służących potrzebom kobiet na uczelniach

– uświetnienie jubileuszu 100-lecia wywalczenia  praw wyborczych kobiet w Polsce w 1918 roku

– upamiętnienie postaci prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i pierwszych naukowczyń z okazji 100-lecia UAM

Podczas Laboratorium prezentacje panelowe i dyskusje w małych grupach moderowane wzorem modeli demokracji bezpośredniej, których celem będzie wskazanie na najważniejsze problemy i postulaty dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn na naszym Uniwersytecie.

Program „Laboratorium Kobiet”

29 listopada 2018 r.

9:30 rejestracja 

10:00 10.15 Otwarcie Laboratorium Kobiet (wystąpienie JM Rektora UAM prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego oraz prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, prorektorki ds. studenckich)

10.15- 11.00 Sesja panelowa

Europejska Karta Naukowca – co  niej dla nas wynika – prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk prorektorka ds. kształcenia UAM

Oblicza dyskryminacji w świetle prawa pracy –  dr Aleksandra Bocheńska, Wydział Prawa i Administracji UAM

Przeciwdziałanie dyskryminacji na UAM – prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak Pełnomocnik Rektora UAM ds. równego traktowania

11:00-11.30 Poznaj pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego

wystawa „Pierwsze Uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939” prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, dr Iwona Chmura-Rutkowska

happening Koła Literacko-Teatralnego „Dygresja”

11:30-13.00 Prace warsztatowe przy stolikach tematycznych

praca w grupach wokół zagadnień: KARIERA, PRZESĄDY, LIDERKA, DOM,KOBIETA I…, HYDEPARK

13:00-13.30 Podsumowanie 

Założenia >>>

Komunikat prasowy UAM >>>

Informacja na uniwersyteckie.pl >>>

Więcej zdjęć w relacji >>>