Gdy nauka jest kobietą w naukach ścisłych

„When science is a women” to projekt badawczy realizowany w ramach zespołu Gdy Nauka jest Kobietą. Autorką projektu jest prof. Grażyna Gajewska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, która otrzymała grant naukowy z  Université Paris Dauphine. Projekt ma na celu zbadanie czynników, które decydują o awansie zawodowym kobiet w nauce. Badania obejmą kariery kobiet w matematyce, informatyce i fizyce.Prowadzone są na dwóch uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Polsce oraz Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach na Ukrainie.

 – Wymienić można wiele czynników, które sprawiają, że ścieżki karier kobiet i mężczyzn kształtują się inaczej – mówi prof. Grażyna Gajewska – Do najważniejszych należą: stereotypy dotyczące sztywnych ról społecznych ze względu na płeć; systemowe, wspólnotowe, jak i interpersonalne praktyki wspierające dyskryminację; niewystarczające mechanizmy instytucjonalnego, prawnego oraz ekonomicznego promowania równości oraz różnorodności. Aby dociec, dlaczego tak się dzieje, gdzie i jak można temu zaradzić, trzeba jednak wyjść poza te ogólne stwierdzenia i przeprowadzić rzetelne badania, które obejmą różne poziomy oraz kategorie w odniesieniu do konkretnych instytucji/wspólnot, np. uniwersytetów. W każdym kraju, ze względu na kontekst kulturowy, prawo, normy społeczne wygląda to trochę inaczej. Także na uczelniach wyższych kwestie te kształtują się rozmaicie – chociażby ze względu na taką lub inną strukturę organizacyjną, wdrożone procedury, formalne i nieformalne relacje między pracownikami.

Université Paris Dauphine wraz z przylegającą do niego fundacją od lat promują badania i strategie wdrożeniowe, dotyczące równości i różnorodności na uczelniach wyższych. W tym zakresie realizują programy równościowe UNESCO i Unii Europejskiej. Konkurs dotyczył zbadania przyczyn niskiej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych i wolniejszego względem mężczyzn tempa awansu zawodowego, skierowany był do szerokiego kręgu społeczności uniwersyteckiej niezależnie od kraju, czy tytułu naukowego. Złożono ponad 60 wniosków, do realizacji zakwalifikowano 5, w tym ten z UAM.  

Ze strony UAM badania prowadził zespół pod kierownictwem prof. Grażyny Gajewskiej. Skład zespołu: dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. Edyta Głowacka-Sobiech, dr Maciej Kokociński i mgr Katarzyna Wala. Partnerem UAM jest Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie. Badania na obu uczelniach prowadzone były równocześnie.

Życie Uniwersyteckie, Gdy nauka jest kobieta w naukach ścisłych 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *