Pierwsze studentki Uniwersytetu Poznańskiego

Uczelnia poznańska od chwili powstania przyjmowała kobiety. W porównaniu z innymi polskimi uniwersytetami, ich procentowy udział w całej grupie studiującej młodzieży, nie był wysoki. Wyjątkiem był Wydział Humanistyczny, gdzie większość studiujących stanowiły studentki.

Podstawowym celem projektu Pierwsze studentki Uniwersytetu Poznańskiego. 1919-1939 jest przedstawienie portretu zbiorowego kobiet podejmujących studia na uniwersytecie w Poznaniu w latach 1919-1939.

W Polsce pod koniec okresu międzywojennego dziewczęta stanowiły około 40% maturzystów w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich oraz od 25 do 40% ogółu studiujących (z różnym rozkładem w zależności od uczelni i kierunków).

Badania mają za zadanie zbadanie kobiet studiujących na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym jako grupy społecznej, mają odpowiedzieć na pytanie o kształt modelu kariery studenckiej kobiet w Poznaniu, a zatem o ich społeczne i środowiskowe zaplecze, o preferowane przez nie kierunki studiów, o zaangażowanie w życie naukowe, studenckie, oraz aktywność w licznych akademickich organizacjach społecznych i politycznych w tym także o związek z ruchami i organizacjami na rzecz emancypacji kobiet. Badane będą także przyczyny porzucenia studiów bez uzyskania tytułu magistry oraz – o ile to będzie możliwe – dalsze losy pierwszych pokoleń absolwentek uniwersytetu poznańskiego.

W pierwszym etapie badań zbierane są informacje pochodzące ze statystyk uniwersyteckich na temat liczby studentek oraz gromadzone dane osobowe i środowiskowe z kart wpisów studentek i wolnych słuchaczek Uniwersytetu Poznańskiego. Są one rozsiane po archiwach poznańskich wyższych uczelni, które powstały po podziale Uniwersytetu Poznańskiego, a zatem obecnych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

W oparciu o proponowany w projekcie model badań powstała – jak dotąd – jedna praca licencjacka, której autorką jest Celina Barszczewska, obroniona w 2019 roku, a napisana na seminarium prof. Marii Solarskiej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.

Realizacja projektu:

dr Iwona Chmura-Rutkowska, prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, prof. UAM dr hab. Maciej Michalski

Współpraca:

Celina Barszczewska, Paulina Dawid, Oliwia Gromadzka, Remigiusz Karbowski, Magdalena Patrzałek, Antoni Stosik, Agnieszka Zawisza.

Wydanie albumowe

Praca magisterska studentki Uniwersytetu Poznańskiego

Praca magisterska studentki Uniwersytetu Poznańskiego

Wandy Stanisławy Pawłowskiej

„Wiedza o Polsce we Francji w XVII-tym wieku”