Feminatywy w dyskursie akademickim

Język odzwierciedla i kształtuje rzeczywistość, może utrwalać stereotypy albo je eliminować. Dzięki językowi w komunikacji uwidaczniają się procesy społeczne. To, w jaki sposób mówimy i opisujemy świat wpływa na to, w jaki sposób myślimy o sobie i świecie. I odwrotnie. To, w jaki sposób myślimy o sobie i świecie, wyrażamy poprzez język.

Stosowanie feminatywów, tj. żeńskich nazw zawodów, funkcji i tytułów jest od lat przedmiotem także naukowej dyskusji. W zależności od kontekstu historycznego i kulturowego ich użycie jest mniej lub bardziej powszechne i różnie postrzegane. Równocześnie systematycznie rośnie udział kobiet w sferze publicznej i zawodowej, co dla bardzo wielu  rodzi potrzebę nowego nazywania funkcji i zawodów. Słowa profesorka, doktorka czy naukowczyni budzą nadal często wiele emocji, gdyż „naruszają” nawyki językowe kształtowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Jak przystało na uniwersytet chcemy kwestię używania feminatywów poddać akademickiej dyskusji. Czy używanie feminatywów bądź ich pomijanie to problem li tylko językowy, czy też światopoglądowy? Czy te dwie sfery można rozdzielić? To przykłady pytań, które chcemy przedyskutować używając naukowych argumentów.  Chcemy skonfrontować różne perspektywy badawcze i wypracować spójne rozwiązania.

Do udziału w konferencji  „Uczona, badaczka, naukowczyni – feminatywy w dyskursie akademickim” zaprasza Zespół Gdy Nauka jest Kobietą wraz inicjatorka, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.

 

Konferencja odbyła się 22 listopada 2019 w Collegium Historicum na Morasku. Pierwotnie miała odbyć się w Sali Senatu w Collegium Minus. Zainteresowanie konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów i konferencja została przeniesiona do większej auli w Collegium Historicum UAM na Morasku. Na konferencję zarejestrowało się ponad 250 osób.

Podczas konferencji wręczono nagrody w 

Konkursie na projekt z zakresu grafiki użytkowej popularyzujący język równościowy ze względu na płeć/feminatywy

PROGRAM KONFERENCJI

„Żeńskie formy nazw zawodów i funkcji publicznych (m.in. stanowisk uniwersyteckich) w języku polskim i francuskim – czy rejestrowane są w słownikach?” dr Patrycja Krysiak (Uniwersytet Wrocławski)

„Asymetrie rodzaju i płci na tle systemu gramatycznego” prof. UW dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)

„Asymetrie rodzaju i płci na tle systemu gramatycznego” prof. UW dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)

 „Panie i panienki. Bohaterki literatury dziecięcej” prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (prorektorka ds. studenckich UAM)

„Badaczka w recenzjach naukowych” prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych UAM)

„Feminatywy a język prawny” dr Aleksandra Bocheńska (Wydział Prawa i Administracji UAM)

„Feminatywy z perspektywy ekonomicznej” prof. UAM dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

„Uczennice, studentki, badaczki … Feminatywy w edukacji i nauce – wczoraj i dziś” dr Iwona Chmura-Rutkowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), dr Lucyna Marzec (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)

„Feminatywy w naukach historycznych” prof. UAM dr hab. Maria Solarska (Wydział Historii UAM)

Panel dyskusyjny : Komunikacja językowa w środowisku akademickim

Moderacja: prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)

uczestniczki: prof. dr hab. Ewa Domańska (Wydział Historii UAM), prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (prorektorka kierująca Szkołą Nauk Przyrodniczych UAM) , prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska- Kołaczyk (prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze UAM), mgr Weronika Dopierała (doktorantka WNPiD), Anna Pieciul (studentka WNPiD), Olga Żyminkowska (studentka MISHiS), Kamila Malinowska (studentka MISHiS).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *