Konkurs popularyzujący język równościowy

Konkurs był skierowany do studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Matronat nad konkursem objęły dwie prorektorki: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska prorektorka ds studenckich i prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych UAM. Komisja Konkursowa zapoznała się z czterdziestoma siedmioma pracami nadesłanymi na konkurs. Do finału wybrała prace siedmiu studentek i studentów.

PIERWSZA NAGRODA

Dawid Rybak z Wydział Neofilologii UAM za projekt ON(A)

Zestawianie zdjęć studentek i wykładowczyń z podpisami w formie męskiej(studenci, wykładowca, profesor)  ma być dla odbiorcy dziwne i nie pasujące.Umieszczone poniżej sprostowanie demonstruje właściwe użycie feminatywów. Natomiast końcowe hasło ma za zadanie odwołać się do jednego ze stereotypów ich dotyczących w odniesieniu do formy widocznej na plakacie. Studentki-sztuczność, wykładowczyni-zbędność, profesorka-dziwność, Projekt ma być serią plakatów umieszczonych na przystankach lub w podobnym formacie.

WYRÓŻNIONA PRACA

Igor Kopa z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM za projekt Obywatelka: wczoraj, dziś, jutro

Projekt ma na celu pokazanie, że feminatywy sa komplementarną częścią polskiej mowy. Dlatego słowo „obywatelka” ujęte jest jako całość a nie jako żeństwa wersja „obywatela”. Wyżej wymienione słowa wskazują na dyskusję wokół feminatywów. Dlatego wyraźnie oddzielona jest końcówka – KA. Plakat nawiązuje do stylistyki nurtów z początku XX wieku suprematyzmu, futuryzmu, bauhausu, neoplastycyzmu. Jest to nawiązanie na uzyskanie przed stu laty praw wyborczych kobiet w Polsce i wieloletnią dyskusję o feminatywa.

WYRÓŻNIONA PRACA

Martyna Zachorska z Wydziału Anglistyki UAM za projekt Kobieta Nauka, Nauka Kobietą 

Ideą projektu było zilustrowanie tytułu konkursu, że nauka jest kobieta zarówno metaforycznie (poprzez naukowczynie) jak i dosłownie (ze względu na rodzaj gramatyczny, z zaakcentowaną w projekcie końcówką żeńską).

PRACE FINAŁOWE

Sabina Sikora, Wydział Biologii UAM Projekt: Kobiet na językach

Plakat jest żartobliwym nawiązaniem do słynnego hasła z PRL-u promującego większą aktywność społeczna i zawodową kobiet. Wyrażenie na językach ma znaczenie dwojakie, o kobietach powinno się zarówno mówić jak i uwzględnić ich obecność w języku, który często kształtuje rzeczywistość.

Oliwia Rutkowska, Wydział Neofilologii UAM,Projekt: Zadania na dziś

Przeciwnicy feminatywów, uważają, że brzmią one nienaturalnie. To prawda lecz nie dlatego, że nie pasują do języka polskiego a dlatego, że ich nie używamy. Ideą projektu jest zachęcenie osób oglądających plakat do kilkukrotnego powtórzenia feminatywów by w ten sposób oswoić ja z ich brzmieniem. Dzięki takiemu sposobowi nauki, nie tylko przestaną być obce, ale i łatwiej będzie używać je w życiu codziennym.

Katarzyna Januchta, Wydział Matematyki i Informatyki UAM,  Istnieją alternatywy, stosuj feminatywy!

Feminatywy sa inkluzywne, są dla każdej i dla każdego.Feminatywy nie stanowią nowomowy, ale naturalny element (r)ewolucji języka. Język jest narzędziem kształtującym rzeczywistość, a więc idei  egalitaryzmu przyświeca obecność feminatywów w każdym aspekcie życia społecznego: od aspektu profesjonalnego po świat wirtualny.Narzędzie do wprowadzania realnych zmian w społeczeństwie, a są nim feminatywy.

Jacek Szczytko, Wydział Prawa i Administracji UAM, Feminatywy to nie inwektywy

Inspiracją do powstania tego projektu była anegdotyczna sytuacja, która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UAM po śmierci Pani Profesor Teresy Rabskiej, profesora nauk prawnych, współtwórczyni dziedziny publicznego prawa gospodarczego w Polsce, wieloletniej redaktorki naczelnej „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” oraz pierwszej kobiety pełniącej funkcję prorektora w historii naszej uczelni. Podczas jednej z konferencji na naszym wydziale rozgorzała dyskusja, a jeden z jej uczestników, skądinąd wybitny profesor prawa administracyjnego, oburzył się, iż organizatorzy nazwali prof. Rabską „pierwszą prorektorką”. Zasugerował wówczas, że brzmi to „po słowacku lub czesku”, mając z pewnością na myśli prechyľovanie, oraz, że w istocie jest to „obraźliwe i ośmieszające”

Komisja Konkursowa pragnie pogratulować i podziękować wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu za zaangażowanie i prace włożoną w opracowanie koncepcji i wykonanie projektów.  

Skład Komisji Konkursowej: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych UAM , dr Lucyna Marzec Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, prof. UAM Grażyna Gajewska Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, dr Iwona Chmura-Rutkowska Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, prof. UAM Maciej Michalski Wydział Historii UAM, prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Kataryna Wala Centrum Marketingu UAM

25 listopad 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *