Statut UAM – Feminatywy

Dzięki staraniom Prorektorek Prof. Bogumiły Kaniewskiej i Prof. Beaty Mikołajczyk oraz Rektora Prof. Andrzeja Lesickiego dokonano zmian w zapisie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – formalnie przyjęto feminatywy w zapisach uniwersteckich funkcji.

STATUT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dział I. Przepisy ogólne Rozdział I. Uniwersytet i jego zadania
§5 Pkt 3. W oficjalnych dokumentach uczelni można stosować zarówno żeńskie, jak i męskie formy nazw stanowisk i funkcji.

Statut >>>

Do wykładników żeńskości wchodzących w skład feminatywów należą:
1. dzierżawcze przyrostki żeńskości (-owa, -ówna, -ina/-yna, -anka) – krawcowa, szefowa, hrabina, burmistrzanka, koleżanka
2. formanty (-ka, -ini/-yni, -ica/-yca,-ina/-yna,-anka) – profesorka, kierowniczka, adiunktka, autochtonka, kibicka, sabotażystka, skoczkini, przodkini, sportowczyni, wydawczyni, dawczyni, anielica, diablica
3. sufiksy (-icha/-ycha,-na,-essa) – kowalicha, druhna, baronessa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *