O nas

IDEA

„Nasz projekt ma z jednej strony na celu przypomnienie naszych poprzedniczek, wybitnych uczonych i organizatorek nauki w UAM, z drugiej zaś skierowany jest na teraźniejszość oraz w przyszłość. Naszym celem jest nie tylko „pokazanie nas”, badaczek i dydaktyczek, lecz przede wszystkim spowodowanie, aby nasz Uniwersytet był coraz lepszym miejscem pracy dla wszystkich naukowców i osób ich wspierających administracyjnie. Chcemy chwalić się rozwiązaniami, które uznajemy za bardzo dobre oraz identyfikować i usprawniać te, które uznamy za wymagające ulepszenia. Chcemy wdrażać także nowe mechanizmy, sięgać po rozwiązania stosowane z powodzeniem w uczelniach europejskich i światowych oraz wypracować nasze własne poznańskie pomysły” .

CELE

  • działania na rzecz polityki równego traktowania na uczelni;
  • badanie i popularyzowanie wiedzy na temat współczesnych i przeszłych dokonań kobiet na uczelni;
  • monitorowanie potrzeb kobiet pracujących i studiujących na uczelni;
  • tworzenie rozwiązań i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wspierania karier naukowych kobiet;
  • upowszechnianie dobrych praktyk pracy zgodnie z ideą Work-Life-Balance

ZESPÓŁ

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM 

prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  UAM

prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz, Wydział Fizyki UAM

Prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak, Wydział Fizyki UAM

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Wydział Fizyki UAM, Instytut Obserwatorium Astronomiczne  UAM

Prof. UAM dr Edyta Juskowiak, Wydział Matematyki i Informatyki  UAM 

Prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny, Wydział Chemii UAM

prof. UAM dr hab. Maciej Michalski, Wydziału Historii UAM  

dr Monika Kłos, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

dr Aleksandra Bocheńska, kierowniczka Działu Organizacyjno-Prawnego na UAM, Wydział Prawa i Administracji UAM

mgr Anna Rutz, pełnomocniczka rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami

mgr Katarzyna Wala, Centrum Marketingu UAM