Laboratorium Kobiet 2022

Zespołu ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności w UAM oraz Zespołu projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM” pod kierownictwem JM Rektorki prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej zorganizowały V Laboratorium Kobiet UAM pt. NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W AKADEMII DIAGNOZY, WYZWANIA, DYLEMATY I SZANSE oraz debatę poświęconą wnioskom z badań prowadzonych na wielu polskich uczelniach i w instytucjach badawczych realizowanych w ramach Gender Equality Audit and Monitoring (GEAM) we współpracy z Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT). W ramach spotkania odbyła się dyskusja w międzyuczelnianym gronie na temat wyzwań, jakie stoją przed społecznościami i instytucjami naukowymi w obliczu zebranych danych o (nie)równościach.

Laboratorium odbyło się 1 marca 2022 r.
online: platforma MS Teams
organizatorzy:
Zespół ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności w UAM
Grażyna Gajewska
Edyta Głowacka Sobiech
Iwona Chmura-Rutkowska
Maciej Kokociński
Katarzyna Wala
Raport z Monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM dostępny TUTAJ

Plan Laboratorium.

9.45-10.00 Rozpoczęcie Laboratorium
Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prowadzenie: Katarzyna Wala Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM
10.00-10.30 Uniwersytet jako scena odtwarzania i przeciwdziałania nierównościom społecznym. Prezentacja głównych wniosków z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM – prof. UAM, dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, dr Maciej KokocińskiPanele dyskusyjne

10.30-11.30 I panel ekspercki: Mapa (nie)równości – różne problemy, różne rozwiązania
Prowadzenie: prof. UAM, dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

Osoby uczestniczące:
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektorka UAM
dr Paulina Sekuła – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Społeczność Praktyków dla Równości Płci w Europie Środkowej i Wschodniej (GEinCEE CoP), zespół MINDtheGEPs
dr Anna Knapińska – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
dr Maciej Kokociński – Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM, Wydział Socjologii UAM

11.30 -12.00 Dyskusja otwarta

12.00 – 13.00 II panel ekspercki Mobbig, molestowanie, mikroagresje – wyzwania i sprawdzone strategie działań interwencyjnych i prewencyjnych

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

Osoby uczestniczące:
prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektorka ds. nauki
prof. UW dr hab. Julia Kubisa – Główna Specjalistka ds. edukacji i badań równościowych Uniwersytetu Warszawskiego
dr inż. Hossein Ghaemi Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Grażyna Gajewska, Gdy Nauka jest Kobietą UAM, Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM

13.00-13.45 Dyskusja otwarta. Dyskusję otworzy Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania UAM prof. dr hab. Robert Kmieciak

13.45 Zakończenie Laboratorium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *