Eugenia Stołyhwowa

Biografia

(ur. 7 listopada 1894 r. w Warszawie, zm. 25 grudnia 1965 r. w Krakowie), antropolożka.

Studiowała na Wydziale Przyrodniczym warszawskich Kursów Pedagogicznych dla Kobiet Jana Miłkowskiego, które ukończyła w 1914 roku. Trzy lata później podjęła studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie rozprawy o ludności województwa lubelskiego uzyskała w Poznaniu w 1934 roku stopień docenta. Opublikowała także „Badania nad zróżnicowaniem rasowym długości okresu rozrodczego u kobiet” w Poznaniu w 1938 roku. Pierwsza rektorka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (1950-1955). Ponadto była inicjatorką, współautorką i redaktorką odpowiedzialną podręcznika „Zarys antropologii”. W 1951 roku została profesorem tytularnym, natomiast trzy lata później otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Profesorem zwyczajnym została w 1960 roku, a kierownictwo nad Zakładem Antropologii objęła w 1961 roku.

Ciekawostki/Cytaty

„Nie istnieje (…) rasa, która by z punktu widzenie wszystkich cech budowy stała najwyżej. (…) Czy jednak stwierdzenie różnic w rozwoju psychicznym poszczególnych ras uprawniałoby do różnego ich traktowania pod względem uprawnień w życiu społecznym? Nie – i to nie tylko ze względu na ludzkie poczucie braterstwa w stosunku do każdego przedstawiciela rodzaju ludzkiego. Nie – bo musimy pamiętać, że rodzaj ludzki, jako grupa biologiczna, nie jest czymś usztywnionym, skamieniałym. (…) Które z ras żyjących obecnie są u kresu swych możliwości rozwojowych, a które przekształcając się dalej dojdą do znacznie wyższych stopni rozwoju, niż znane nam u form dzisiejszych – nie wiemy” („Nasi prarodzice”, 1948, s. 131-132)